Shuping Zhang
      

    Tel. 089 - 90480515

    Fax: 089 - 90480479

    Handy: 01636279218

    Email: zhangshuping@aol.com